MİSYON, VİZYON, ABET

ABET EAC


İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı , ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Commission - EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org
MİSYON

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak.

VİZYON

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir yükseköğretim kurumu ve geleceğin şekillendirilmesinde temel oluşturabilecek bilgi ve teknolojiyi üreten bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı mezunları;
 1. Bilim ve mühendislik prensiplerini bilir, ve bu prensipleri modern mühendislik araçları ile birlikte kullanarak mühendislik sistemleri tasarlar,
 2. İleri arastirmalar yapabilmek, elektronik ve haberleşme mühendisliğinde yeni teknolojiler geliştirebilmek için, bilgi ve becerisini sürekli geliştirir,
 3. Ulusal ve uluslararasi düzeyde hizmet verecek ve başarılı bir kariyer olusturacak özgüvene ve iletişim becerisine sahiptir,
 4. Etik ve toplumsal kavramları içeren bir mesleki bilince sahiptir.
 1. Matematik, Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında uygulama becerisi
 2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında deney tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi
 3. Amaca yönelik sistem, sistem bileşenleri ve süreçlerini, ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, üretilebilme ve sürdürülebilme gibi gerçek kısıtlar altında tasarlayabilme becerisi
 4. Çok disiplinli konularda çalışma yetisi
 5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumlulukların doğru algılanması
 7. Etkin iletişim kurma becerisi
 8. Mühendislik uygulamalarının toplumsal, küresel, ekonomik ve çevresel düzeyde etkilerinin doğru algılanması
 9. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi
 10. Güncel sorunlar konusunda bilinç
 11. Modern mühendislik araç, yöntem ve yetilerini mühendislik uygulamalarında kullanabilme becerisi
 12. Kalite bilinci
 13. Bireysel ve takım içinde çalışma becerisi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Yıllık Kayıtlar ve Mezun Sayıları

Kayıt Bilgisi Mezuniyet Bilgisi
Akademik Yıl Öğrenci Sayısı Mezuniyet Yılı Mezun Sayısı
2018-2019 2019
2017-2018 237 2018 149
2016-2017 221 2017 159
2015-2016 209 2016 158
2014-2015 172 2015 103
2013-2014 172 2014 22
2012-2013 176 2013 4
2011-2012 176 -- --
2010-2011 173 -- --