Bölüm Hakkında


Bölüm Başkanı'ndan Öğrencilerimize,

Değerli Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğrencileri,

Uzun bir koşuyu tamamlayıp aramıza katılmış olmanızın sevincini paylaşmaktayız. Yaşamınızda önemli bir kilometre taşını geride bıraktınız ve önünüzde sizleri bekleyen 4 yıllık yeni bir dönem var. Bu süreçte, ben ve 51 öğretim üyesi, 40 araştırma görevlisi arkadaşımız, sizlerin elektronik, haberleşme, devre ve sistem analizi, elektromagnetik alanlar, işaret işleme, mikrodalga, gömülü sistemler, antenler ve daha birçok konuda mesleki temel bilgi ile donatılmanıza katkıda bulunacağız. Sizlerin de teknoloji geliştirebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı, tartışabilen, tavır koyabilen, sorumluluk alabilen, grup çalışması yapabilen ve bilimselliği temel ilke edinen bireyler olma yolunda çaba göstereceğinize kuşkum, kuşkumuz yok.

Sizlere aramıza hoşgeldiniz der, eğitiminiz sırasında karşılaşacağınız ve aşmakta zorlanacağınız her konuda sorunlarınızı paylaşmaktan, eleştiri ve önerilerinizi tartışmaktan mutluluk duyacağımı belirtir, sevgilerimi iletirim.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm BaşkanıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

Yukarıda sözü edilen alanlarda çalışacak bir elektronik ve haberleşme mühendisi, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bir bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip olmalıdır. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, yetiştirdiği mühendislerine bu nitelikleri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır ve gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir.

Eğitim

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nün amacı, mühendis ve mühendis adayı öğrencilere, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır.

Lisans Programları

EHM Bölümü'nün 2020 YKS tercih klavuzuna göre öğrenci alınan 4 lisans programı bulunmaktadır.

İTÜ'de minimum %30 İngilizce eğitim uygulandığından, Programların birine giren öğrencilerin 1. yarıyıldan ders alabilmeleri için kış yarıyılı başında açılan ingilizce yeterlik sınavını geçmeleri veya 1 yıl hazırlık okuluna devam etmeleri gerekmektedir. EHMB'de normal öğretim süresi 8 yarıyıl (4 yıl) olup, öğrencilerin 2. yarıyıl sonundan başlayarak yaz aylarında öğretim süresi sonuna dek toplam 45 gün pratik staj yapması gerekir.

EHMB öğrencileri ve mezunları elektronik ve haberleşme sistemleri sektöründe Türkiye'nin değişik bölge ve şehirlerinde hizmet veren ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve/veya pazarlama birimlerinde rahatlıkla staj ve iş olanakları bulabilmektedirler.

İş olanakları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı'ndan mezun olan elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalıştığı kurumların bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Elektronik dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri (Arçelik, Vestel, Bosch, Siemens, ...)
 • Haberleşme sistem üreticileri (Netaş, Nokia, Ericsson, Huawei, ...)
 • Elektronik tasarımevleri (Maxim, Hittite, MKR-IC, Analog Devices, Dialog Semiconductor ...)
 • Telefon sistem operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, ...)
 • Internet servis sağlayıcıları (TTNET, Turkcell Superonline, ...)
 • Askeri elektronik ve haberleşme sektörü (ASELSAN, Meteksan Savunma, ...)
 • Savunma teknolojisi geliştirme kurumları (HAVELSAN, ROKETSAN, ...)
 • Uluslararası üretici temsilcileri (HP, IBM, Ericsson, Cisco Systems, ...)
 • Veri iletim operatörleri (COMSAT, ...)
 • Otomotiv sektörü (FORD, TOFAŞ, Renault, Hyundai, Toyota, ...)
 • Araştırma ve eğitim kurumları (TÜBİTAK, yüksek teknoloji enstitüleri, üniversiteler, ...)
 • Televizyon ve radyo kuruluşları
 • Banka veya büyük firmaların IT departmanları(Fintek, SoftTech, Garanti Teknoloji, ...)

Anabilim Dalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Lisansüstü Programlar

EHMB Bölümü'nün İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde açtığı programları bulunmaktadır.

EHMB Araştırma Alanları

 • Analog ve sayısal tümdevre tasarımı
 • Yarıiletken eleman fiziği üretim prosesleri
 • Düşük gerilimli analog tümdevre tasarımı
 • Elektronik elemanların ve sistemlerin modellenmesi
 • Akım modu devreler
 • Aktif süzgeçler
 • Faz kilitlemeli sistemler
 • Genetik algoritmalar
 • Gömülü sistem tasarımı
 • İleri TV-video sistemleri
 • Sayısal TV Sistemleri
 • Kaos ve uygulamaları
 • Kriptografi sistemleri
 • Yapay sinir ağları
 • Tıpta yapay sinir ağları uygulamaları
 • Tıpta lazer ve ultrasonik uygulamaları
 • Biyolojik işaretlerin algılanması, dönüştürülmesi ve işlenmesi
 • Biyomedikal düzenler
 • Biomedikal optik
 • Biomedikal görüntüleme
 • Piezoelektrik düzenler
 • Mikroişlemci ve mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarımı
 • Bilgi Kuramı ve Kodlama
 • Telsiz İletişim
 • Telsiz İletişim ağları
 • Gezgin iletişim sistemleri
 • Modülasyon ve kodlama
 • Telekomünikasyon kanalı tanıma ve dengeleme
 • Sayısal modülasyon teknikleri
 • Kanal ve kaynak kodlama
 • Veri haberleşmesi
 • Uydu haberleşmesi
 • Analog, sayısal, aktif, pasif süzgeç tasarımı
 • Kestirim ve sezme teorisi
 • Uyarlamalı sistemler
 • Sayısal işaret ve görüntü işleme
 • Sayısal video işleme
 • Ses işleme teknikleri
 • Şekil ve örüntü tanıma
 • Optimum filtreleme
 • Doğrusal olmayan sistemler
 • Video/ses sıkıştırma teknikleri
 • Anten sistemleri ve propagasyon
 • Anten tasarımı ve uygulamaları
 • Mikrodalga devre ve sistemleri
 • Optik haberleşme
 • Optik ve magnetik veri depolama düzenleri
 • Elektromagnetik kuramı
 • Elektromagnetik saçılım problemleri ve görüntüleme
 • Elektromagnetik uyumluluk ve elektromagnetik girişim
 • Radar ve uzaktan algılama sistemleri

İTÜ Tanıtım Videosu - 2014