Aday Öğrencilerin Sıkça Sorduğu Sorular

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nün amacı, mühendis ve mühendis adayı öğrencilere, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır. EHM Bölümü 50'den fazla doktoralı öğretim üyesi, araştırma görevlileri, idari çalışanları, eğitim ve araştırma laboratuvarları altyapısı, öğretim üyelerinin araştırma projeleri ve köklü bir geçmişe sahip İTÜ tarafından sağlanan olanaklarla seçkin mühendisler yetiştirmektedir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri konularında çalışır.
Aşağıda mezunlarımızın istihdam edildiği çeşitli özel ve kamu kurumu şirketleri kısa bir liste görülebilir.
 • Elektronik dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri (Beko, Vestel, Bosch, Siemens, Arçelik, ...)
 • Haberleşme sistem üreticileri (ZTE-Netaş, Nokia, Ericsson, Huawei, HTC, ...)
 • Elektronik tasarımevleri (Maxim, Hittite, MKR-IC, Analog Devices, Dialog Semiconductor ...)
 • Telefon sistem operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, ...)
 • Internet servis sağlayıcıları (TTNET, Turkcell Superonline, ...)
 • Askeri elektronik ve haberleşme sektörü (ASELSAN, ...)
 • Savunma teknolojisi geliştirme kurumları (HAVELSAN, ROKETSAN, ...)
 • Uluslarası üretici temsilcileri (HP, IBM, Ericsson, ...)
 • Veri iletim operatörleri (COMSAT, ...)
 • Otomotiv sektörü (FORD, TOFAŞ, Renault, Hyundai, Toyota, ...)
 • Araştırma ve eğitim kurumları (TÜBİTAK, yüksek teknoloji enstitüleri, üniversiteler, ...)
 • Televizyon ve radyo kuruluşları
 • Banka veya büyük firmaların IT departmanları
İTÜ'deki tüm lisans ve lisansüstü programlarında derslerin en az %30'u İngilizce dilinde alınır. İTÜ'de lisans öğrenimi öncesinde Yabancı Dil Seviye sınavını geçemeyenlerin İTÜ Yabancı Diller Okulunda 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamaları gereklidir. Yabancı Diller Okulu Şehir Kampüsünde Maçka'da bulunmaktadır. Yabancı dilde hazırlık okulu sonrasında, lisans öğrenimi sırasında ek dersler alınabilir (hazırlık sonrası verilen dersler, diğer ayrıntılar için..)
Öğrencilerimiz yurtdışında staj, yurtdışında 6 ay veya 1 yıl öğrenci değişim programlarına katılarak uluslarası deneyimlerini, yabancı dil becerilerini geliştirebilirler (Ek bilgi için buraya tıklayın)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması ve saklanması; bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı; antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları; yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan bir meslek dalıdır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği genel anlamda belirtilen konularda çalışılan bir mühendislik dalı iken Elektrik mühendisliği ise elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa İnan Kütüphanesinde 761.000 toplam yayın bulunmaktadır. Doğrudan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında 15.000 kitap, 9.500 elektronik kitap, 680 elektronik süreli yayın, 210 basılı süreli yayın bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa İnan Kütüphanesinden sayısız uluslararası veritabanlarına erişim sağlanabilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi dünya çapında bir kütüphaneye sahiptir. www.kutuphane.itu.edu.tr
Bölümümüzde eğitim ve araştırma için kullanılan pek çok laboratuvar bulunmaktadır, aşağıda başlıklar halinde bir liste görülebilir:
1. Çoğulortam İşaret İşleme ve Örüntü Tanıma Laboratuvarı
2. RF Elektroniği Laboratuvarı
3. Telsiz Haberleşme Araştırma Laboratuvarı
4. Haberleşme Laboratuvarı
5. Devreler ve Sistemler Laboratuvarı
6. Çok Geniş Ölçekli Tümdevre (VLSI) Ölçme Laboratuvarı
7. Çok Geniş Ölçekli Tümdevre (VLSI) Tasarımı Laboratuvarı
8. İleri Sinyal ve İmge İşleme Araştırma Laboratuvarı
9. Tıbbi Cihaz Araştırma Geliştirme ve Uygulama Laboratuvarı
10. Tıp Elektroniği Laboratuvarı
11. Gömülü Sistem Tasarımı Laboratuvarı
12. Mikrodalga Sistem ve Anten Laboratuvarı
13. Elektroniğe Giriş ve Analog Elektrik Devreleri Laboratuvarı
14. Radar ve Mikrodalga Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
15. Hadis MORKOÇ Elektro-Optik Donanımlar Laboratuvarı
16. Prof. Dr.Mustafa KARAMAN Akustik Algılama ve Görüntüleme Laboratuvarı
Ayrıntılar için Laboratuvarlarımız sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
Mezunlarımız pek çok alanda kariyer seçeneklerine sahiptirler. Lisans eğitim son iki yılında hangi alanlarda uzmanlaşıldığı ve öğrencinin istekleri doğrultusunda öğrencilerimiz kariyer planı yapmaya başlarlar.
Genel ifadelerle, akademide-endüstride, kamuda-özel sektörde, Türkiye'de-Yurtdışında, şirket kurarak girişimcilikle, araştırma-geliştirme alanında, elektronik tasarımevlerinde, genel anlamda elektronik haberleşme sektöründe, mobil iletişim şirketlerinde, telekomünikasyon ağ ekipmanları üreticilerinde ve diğer uluslarası şirketlerde kariyer yapan pek çok mezunumuz bulunmaktadır.
Mezunlarımız yazıyor köşemizi okuyarak farklı alanlarda kariyer yapmış mezunlarımızın kısa bir listesini görebilirsiniz.
Ayrıca Mezunlarımız Nerelerde Çalışırlar? sayfamıza da göz atmanızda yarar var.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde, (Temmuz 2020 itibariyle), 25 profesör, 11 doçent, 9 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi ve 46 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Bu akademik personelin dışında ihtiyaca göre üniversite dışından 3 adet öğretim üyesi ders verebilmektedir. Öğretim üyeleri ve yardımcıları öğretim, eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ve laboratuvar çalışmaları yürütmektedirler.
Daha ayrıntılı bilgi için öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
Elektronik ve Haberleşme lisans öğrencilerinin 3. sınıfta elektronik ve telekomünikasyon ağırlıklı mühendislik öğretimine yönelik ders grupları seçimleri için yol gösterir. Opsiyon paketi dersleri dışında da, eksik kredilerini tamamlamak için öğrenciler ek seçmeli dersler alabilir. İTÜ Senatosu'nun 12.03.2015 tarihindeki toplantıdaki kararına göre opsiyon kısıtlamaları kaldırılmıştır.
Öğrencilerimiz ERASMUS, IAESTE, AISEC gibi çeşitli yollarla yurtdışı staj olanaklarını değerlendirebilir, ERASMUS ve diğer uluslararası değişim anlaşmaları kapsamında 6 ay veya 1 yıl için yurtdışında eğitim görebilir. Ayrıntıları için bu sayfayı tıklayın..
1. İTÜ'lü olmanın ayrıcalığı, ilklerin öncüsü ve köklü bir geçmişe sahip bir kurumda öğrenim görme şansı,
2. Elektronik ve Haberleşme Bölümünde okumanın farklılığı,
3. Güçlü akademisyen kadrosu,
4. Modern eğitim ve araştırma laboratuvarları altyapısı,
5. Mezuniyet sonrası iş olanaklarının fazlalığı
Daha fazla oku...
Lisans öğrenimi normal süresi İngilizce hazırlık hariç 8 yarıyıl (4 yıl)'dır. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı 4 yılda mezun olurlar, ancak derse devam konsunda zorlanan, öğrenimi bitmeden derslerini aksatarak çalışmaya başlayan, mezuniyet şartı olan en az 2.00 ortalamayı sağlayamayan ve bitirme projesi çalışmalarını geciktiren öğrencilerimiz okulu 8 yarıyıldan daha uzun bir sürede bitirebilirler. Dersler özellikle tüm mühendisliklerde gerekli olan sağlam bir matematik temeli gerektirir. Birinci sınıfta alınan matematik ve fizik derslerinde fazla zorlanmayan öğrencilerimiz, derse devam ve çalışma tempolarında bir aksama olmazsa çoğunlukla 4 yılda mezun olurlar.
Özellikle son sınıfta bitirme tasarım proje çalışmaları, son sınıf mühendislik tasarım ders projeleri ve uluslarası yarışmalara hazırlanan lisans öğrencileri araştırma açısından deneyim kazanır. Bu kapsamda uluslararası ve ulusal konferanslara bildiri sunan öğrencilerimi bulunuyor.
Daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayarak EHMB Yayınlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Kampüste İTÜ birimlerinde, bilgi işlemde, kütüphanede öğrenci asistan olarak çalışılabilir. Bu konuda Yarı Zamanlı Öğrenciler sayfalarını ziyaret ederek ek bilgi alabilirsiniz. İTÜ Ayazağa Kampüsü sınırlarında bulunan Teknokent şirketlerinde yarı-zamanlı çalışan öğrencilerimiz de var, iş bulma daha çok kişisel becerilere bağlıdır. Fakülte duyuru panolarında ve internet ilanlarında iş fırsatlarını takip edebilirsiniz. Öğrencilerimiz daha çok, son sınıfta bitirme sürecindeyken yarı-zamanlı çalışmaya başlamayı tercih etmektedir.
Lisans öğrencilerine, özellikle derece ile giren öğrencilere yönelik şirket kurma önceliği, kolaylığı teşvikleri bulunmaktadır. Ayrıntılar için ..
İTÜ Kampüslerinde SKS-Sağlık Kültür Spor hizmetleri kapsamında Medikososyal, psikolojik danışmanlık merkezleri bulunmakta olup öğrenci ve çalışanlara hizmet sağlanmaktadır.
Staj yeri bulunması için öğrenciler kendi imkanlarını kullanabilir, her yıl Mart-Nisan döneminden başlayarak şirketlere staj başvurusunda bulunabilir, 15 günü geçmemek üzere kampüste staj yapabilir. Staj sayfasını oku Ayrıntılı bilgi için Bölüm Staj komisyonuna danışılabilir.
Konferans destekleri öğrencilere İTÜ Sağlık Kültür Spor birimi kaynaklarıyla verilmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından da yurtiçi-2224-B ve yurtdışı-2224-A bilimsel etkinliklere katılım için destek programları bulunmaktadır.
İTÜ Kampüslerindeki yurtlarda yaklaşık 4700+ yatak kapasitesi (2020 Haziran itibariyle) bulunmaktadır, lisans öğrencileri yurt-burs ofisine yurtlarda kalmak için başvuru yabilirler.
Lisans öğrencilerimizin, bitirme projeleri, ders projeleri, itü proje grupları kapsamında dünya çapında başarıları bulunmaktadır. Bu konudaki haberler sayfamızı ve rf-lab adresini ziyaret edebilirsiniz.
Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencilerin yönetmelikler kapsamında ilgili bölümler tarafından belirlenen ek kredileri almasıyla öğrencilerin 2. bir diploma almalarıdır.
Bölümümüz öğrencileri daha çok Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği ile ÇAP yapmayı tercih etmektedir. ÇAP Programları Listesini SİS sayfalarında görebilirsiniz.
Bununla beraber ÇAP yapan öğrencilerimiz çoğunlukla 2. Anadalı 1 sene gecikerek tamamlamaktadır.
Yandal öğrencilerimizin ilgi duydukları bir başka programdan ders almalarıdır. YANDAL Programları Listesi öğrenci otomasyon sayfalarında görülebilir.
Bu konuda yönetmelikler kapsamında İTÜ içi ve İTÜ dışı yatay geçiş yapılabilmesine yönelik düzenlemeler vardır. Ayrıntılar için ilgili yönetmelikleri ve İTÜ öğrenci otomasyon sayfalarını okumanızı öneririz.
Bu konuda karar vermişseniz, akademik kariyer yapmak için yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitim olanaklarını değerlendirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus, lisans mezuniyet not ortalamanızın yüksek olması ve yabancı dil bilginizin düzeyidir. Lisansüstü eğitim fırsatları, burs olanakları, lisans GPA (graduate point average) not ortalaması, ALES(GRE) puanı, yabancı dil düzeyi (TOEFL,IELTS,YDS) ve bitirme projesi/araştırma/bilimsel yayın geçmişi ile önemli ölçüde ilişkilidir.
Lisansüstü eğitim sırasında araştırma görevlisi olabilir, TÜBİTAK bursu başvurusu yapabilir, TÜBİTAK ve diğer projelerde çalışabilirsiniz. Eğitim için burs alabilmek ve lisansüstü eğitim sonrası akademik kadro yerleşimi açısından yurtiçi ve yurtdışı Üniversiteler, TÜBİTAK, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı burslarını takip edebilirsiniz. Lisans öğrenimi sonrasında yurtdışına gitme yerine, yüksek lisans öğrenimi yurtiçinde tamamlayıp, yüksek lisans sonrasında diğer yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve burs olanaklarını değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bölümümüzde lisansüstü eğitim ve proje çalışmaları olanakları açısından ilgili web sayfalarımızı incelemenizi öneririz. Mezunlar yazıyor köşemizde yurtdışı lisansüstü eğitim almış mezun izlenimlerini okuyabilirsiniz.
Öncelikle Bitirme Tasarım Projeleri sayfalarımızı okuyabilirsiniz. Öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, araştırma konuları, daha çok hangi konularda akademik yayın yaptığı, son yıllarda aldığı projeler, bitirme ödevleri listesi, laboratuvar olanakları gibi faktörleri göz önüne alarak seçim yapmanız beklenmektedir.
3. sınıf son dönemi içinde veya sonunda bir sonraki sene için planlama yapmanız ve ilgi duyduğunuz konularda çalışan öğretim üyeleri ile iletişim kurmanız önerilir. Danışman öğretim üyesini kendi çabalarınızla bulamamanız halinde, ilgili Bölüm koordinatör öğretim üyemizle iletişim kurmanız gereklidir.
İyi derecede İngilizce bilen öğrencilerin, vakit kaybetmeden yabancı dil seviye sınavını geçerek lisans eğitimi 1. sınıfa başlamaları önerilir. Ancak, dil konusunda kendine güven eksikliği bulunan, dil becerileri konusunda eksiklik duyan kişiler hazırlık sınıfı okuma yolunu seçebilir.
İngilizce yanı sıra, pek çok öğrencimiz İngilizce dışında seçmeli yabancı dil dersleri alarak ve diğer okul dışı çalışmalarla destekleyerek mezuniyet öncesi 2. bir yabancı dilde kendilerini geliştirme yolunu seçmektedir.
Bu konuda yurtdışında öğrencileri olan veya lisansüstü eğitimlerini yurtdışında tamamlamış öğretim üyelerimizle iletişim kurabilirsiniz. Lisans ve yüksek lisans derecelerinin İTÜ'de EHMB'de almaları sonrasında yurtdışında doktora yapma yolunu seçen, yurtdışında çalışmaya karar veren pek çok mezunumuz bulunmaktadır.
Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin aşağıdaki becerilere sahip olacakları bir eğitim verilmektedir.
Ç1. Matematik, Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini alanında uygulama becerisi
Ç2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında deney tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi
Ç3. Amaca yönelik sistem ve sistem bileşenlerini tasarlama becerisi
Ç4. Çok disiplinli takımlarda çalışma yetisi
Ç5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
Ç6. Mesleki ve etik sorumlulukların doğru algılanması
Ç7. Etkin iletişim kurma becerisi
Ç8. Mühendislik uygulamalarının küresel/toplumsal düzeyde etkilerinin doğru algılanması
Ç9. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi
Ç10. Çağcıl sorunlar konusunda bilinç
Ç11. Mühendislik uygulamalarının gerektirdiği yöntem ve yetiler ile modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
Ç12. Kalite bilinci
Ç13. Bireysel ve takım içinde çalışma becerisi
'lerine sahip olacağınız bir eğitim verilmektedir.
Ayrıntıları oku...
Bölüm programlarına Aralık 2018 itibariyle kayıtlı toplam 1333 lisans, 545 yüksek lisans ve 151 doktora öğrencisi vardır.