Ozan Vahit Altınpınar

Araş. Gör. Müh. (Görev Dönemi: 2015-2018)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/altinpinaro/