Halil Durmuş

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2017-2021)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/durmush/