Akif Kabacı

Araş. Gör. Müh. (Görev Dönemi: 2019-2021)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/kabacia/