Şevval Karabağ

Araş. Gör. Müh. (Görev Dönemi: 2019-2020)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/karabags/