Emre Önemli

Araş. Gör. (Görev Dönemi: 2020-2022)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/onemli17/