Emre Önemli

Araş. Gör.

Oda: --

Tel:    +90-212-285-----

Faks: +90-212-285-3565

website: https://web.itu.edu.tr/onemli17/

İTÜ Akademi web: https://akademi.itu.edu.tr/onemli17/