Özge Sağlıyan

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2019-2022)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/ozgesagliyan/