Furkan Peker

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2015-2023)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/pekerf/