Miyase Tekpınar

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2018-2020)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/tekpinar/