Ozan Alp Topal

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2018-2021)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/topalo/