Cafer Uyanık

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2016-2018)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/uyanik15/